Престъплението срещу хайрединската гора
Saturday, 28 November 2015

   За 8-те години от членството на България в ЕС държавата е внесла в бюджета на общността 6,2 млрд. лева, а е получила 20,9 млрд. лева.Така, от приемането ни в общността страната е спечелила 14,7 млрд. лева.

      Дали всички средства се изразходват в полза на обществото ни? Проекта за залесяване на община Хайредин изпълнен през 2012г. е пример за случай, в който не само няма полза от изхарчените средства, но и е нанесена вреда. Надявам се компетентните органи  да вземат мерки всеки да си получи заслуженото.

   На вниманието на:

   РИОСВ  Враца, Изпълнителна агенция по горите, Вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика,Областния управител на област Враца, Окръжна прокуратура Враца

 

   Проекттът е:  "Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Хайредин" по проект "Залесяване на неземеделски земи", мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)"

    Ето и описание на обществената поръчка в Държавен вестник : "Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на община Хайредин по проект "Залесяване на неземеделски земи", мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи" по Програмата за развитие на селските райони за периода 207 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Включва: Механизирана почвоподготовка на имотите; Закупуване на посадъчен материал; Транспорт и временно съхранение на посадъчния материал, Залесяване на имотите." НЯКЪДЕ ДА ПРОЧЕТОХТЕ ИЗСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА ?

  Пак от обявата на обществената поръчка в Държавен вестник, обем на поръчката "Описание: Залесяване на терени с обща площ 27,25ха със закупен, транспортиран и съхранен посадъчен материал от следните видове: топола - 630бр., гледичия - 1950бр., липа - 40657бр., цер - 79250бр.
 Прогнозна стойност: 138194
"... ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ .

     Прочетете и РЕШЕНИЕ № 11-ОС / 2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействиена РИОСВ  ТУК

    Сега вижте на сателитната снимка (от 18.03.2014г.)посочените в проекта имоти  И ОЗНАЧЕНИТЕ ОТ МЕН контури на терените, на които е извършено залесяване  ТУК

     Според проекта  "Общата необходима площ е 272.50 дка", но ако съберем площта, на която е извършено залесяването получаваме 52,447+79,881+73,438=205,766 . 272,50-205,766=66,734..... ИЗМАМА С 66,734 дка. ИЛИ С 25%

       Най-перверзното е, че измамата с по малкия обем на изпълнението няма никакво значение !? На терените,на които трябваше да има млада гора и които аз посетих, НЕ ВИДЯХ МЛАДА ГОРА. Признавам си, някой (може би 20%)от залесените места не огледах. Единият терен от имот 353005 е веднага след Сондата от ляво, непосредствено до шосето Хайредин-Ботево, в посока Ботево. Всеки може да види,  че на залесения терен, който е 73 дка има само няколко дръвчета, които обаче не са от залесените видове .Снимката:

 


    Ето и снимка от  другия терен, от същия имот 353005  (пак на същото шосе и пак от ляво, но преди сондата веднага след завоя ). Снимката

 


А ето и снимката на "залесения" терен от имот 352006, който е около 52 декара. Обърнете внимание : Виждат се млади фиданки  от дъб, които може и да са саморасляци защото ги има и в другата гора.Но даже те са нарядко . ИМА СИ ПРИЧИНА - на този терен е имало дъбова гора, която е ИЗСЕЧЕНА за да се извърши залесяването !?!?!?

 


  Особено престъпно е, че проекта не само не е донесъл полза и парите са отишли на празно , но и е нанесена ВРЕДА. Вреда върху природата, но и вреда на чувството ни за справедливост.

Ето  снимка ОТ САТЕЛИТ на терена от имот 253005 ПРЕДИ ЗАЛЕСЯВАНЕТО(ограденото със жълто е изсечено- можете да сравните терена с най-първата снимка на всички имоти).... ТУК

 

 Ето  снимка ОТ САТЕЛИТ и на терена от имот 252006 ПРЕДИ ЗАЛЕСЯВАНЕТО.Големия контур обгражда 52,447дка ...ТУК

  Според прокурор Рашева от Козлодуйския районен съд няма основание за образуване на досъдебно производство. Според мен, прокурор Рашева или е корумпирана или е некомпетентна. Надявам се шефовете и да вземат отношение .

     

 

  // //