През 2007г. Община Хайредин губи 292дка
Friday, 19 June 2015

     През 2007г. лице от Хайредин представя искова молба до Козлодуйския районен съд за признаване на право на собственост върху 292.200дка земя в землището на с. Хайредин.

   Сигурен съм, че всеки що годе грамотен жител на Хайредин е изумен от тази новина...

        Всички знаят,че не е имало едноличен притежател на земеделска земя в землището на Хайредин около 1944г.

       Това не пречи на съдия Боровански да присъди да бъде възстановена на ищеца заявената земя.

        Единственото основание е представеният  нотариален акт от 1951г. 

Нотариалният акт е меко казано съмнителен. Ето причините:

    Причина ПЪРВА за съмнителност към акта: - Закон за трудовата поземлена собственост”, публикуван в Държавен Вестник на 9 Април 1946, който предвиждал отнемане на притежаваната над 200 дка. земя (за Добруджа – над 300 дка.). КОЕТО ОЗНАЧАВА ,ЧЕ ПРЕЗ 1951Г. не е била възможна нотариална сделка със земя над 200 декара в землището на Хайредин защото Хайредин не е в Добруджа.....!?!?!?!?!?

    Причина ВТОРА за съмнителност към акта:  В  горния ляв ъгъл писаното наръка има 18.III.19 2г. (Акта е описан като създаден на 18 март 1951г.) (Съмнението е,че акта е правен на фотошоп и са пропуснали да променят годината )

    Причина ТРЕТА за съмнителност към акта: Актът е съставен на 18 март 1951г КОЕТО Е БИЛО НЕДЕЛЯ.... Дали околийският съдия Пенчев е имал смелостта през1951г,  когато е действал строгият комунистически режим да отвори околийския съд и да извърши противозаконна сделка на народни врагове (защото по онова време хората с много земя са се смятали за врагове на народа)

     Причина ЧЕТВЪРТА за съмнителност към акта:  В акта е записано, че е представено "...3./удостоверение №34 от 21.I.1951г. на Б.Н.Б и Б.Ид.Б. - гр.Оряхово....." - (Съмнението е ,че банката е работила в неделя, ЗАЩОТО  21.I.1951г. Е БИЛО НЕДЕЛЯ  ).....!?!?!?!?

  Причина ПЕТА за съмнителност към акта: В акта е записано че е представено "...5/ препис от пълномощно зав. на 28.I.1951г от Орехов.Ок.Съд №23 на регистъра...." -(Съмнението е ,че Орехов.Ок.Съд е работила в неделя ЗАЩОТО  21.I.1951г. Е БИЛО НЕДЕЛЯ  ).....!?!?!?!?!?

 

Смятам че изразените съмнения са достатъчно основание да се направи проверка. Сигурен съм, че има начин да се проверят архивите на районния съд в Оряхово или да се направи експертиза на нотариалния акт. Ако всичко е наред ще паднат съмненията и ще се очисти името на човека(Защото близо 4 години се носят слухове за злоупотреба).

Ако се окаже ,че има злоупотреба общината ще може да си търси обещетение от близо 500 000 лв за стойността на земята и пропуснатия наем.

    Госпожи и господа общински съветници, като отговорни по закон за разпореждане със  собствеността  на общината, би трябвало да предприемете необходимите действия за проверка на случая и евентуално да спасите 500 000 лв за общината !?

    Документи по статията :(кликни с мишката върху документа за да го видиш)

1. Искова молба  за въстановяване на правото на собственост.

2. Нотариален акт стр.1

    Нотариален акт стр.2

3.Становище на Общинска служба земеделие гр.Козлодуй

4.Календар за 1951г

 

  // //