Икономика
Wednesday, 11 June 2008
Ха̀йредин е село в Северозападна България. То е административен център на община Хайредин, Област Враца.Общата площ на землището на с.Хайредин е 56.742km2 (НСИ)

Намира се на 30 км южно от гр. Козлодуй по поречието на р. Огоста. Надморската височина е 53 метра видно от табела поставена на сградата на общината. Разполага с около 30 000 дка от изключително плодородната земя в местността „Златия“. Отглежда се предимно пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, овес и много други.
  // //